Ariadne auf Naxos - Göteborgsboperan

picture Simon Corder